Cardioloog
 Dr. H.J.M. Braat
www.hospitalclinicabenidorm.com
medische luchtbrug
hart revalidatie
www.clinicaasistel.com
 
Nederlands Español English Deutsch
NIEUW en EXCLUSIEF in CARDIOLOGIE

Hart- en vaatziekten komen in de westerse wereld zeer frequent voor en zijn al jaren lang doodsoorzaak nummer 1. Het onderliggend lijden bij hart- en vaatziekten wordt gevormd door atherosclerose, in de volksmond “aderverkalking” genoemd.

Aderverkalking wordt in ongeveer de helft der gevallen veroorzaakt door de zogenaamde cardiovasculaire risicofactoren, welke bestaan uit: roken, hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol, suikerziekte en familiaire belasting onder de leeftijd van 60 jaar.
Bij veel van deze risicofactoren speelt aanleg of erfelijkheid een belangrijke rol.
Bij de andere helft van de patiënten worden geen klassieke risicofactoren gevonden en spelen erfelijke factoren een nog veel grotere rol.

Sinds kort kan aan de hand van DNA-onderzoek op bloedcellen het genetisch risico op aderverkalking precies in kaart worden gebracht. Er wordt dan gekeken naar een aantal DNA-varianten, die ieder op zich gepaard gaan met een verhoogd risico. Hoe meer DNA-varianten iemand heeft, hoe groter zijn/haar risico is op aderverkalking, hartinfarct of herseninfarct.   

Deze geavanceerde, nieuwe techniek wordt tot nog toe slechts in enkele van de meest vooraanstaande ziekenhuizen over de hele wereld toegepast. Met gepaste trots kunnen wij het u, vanaf heden, ook aanbieden in de Costa Blanca.
Hoewel de ervaring met deze moleculair genetische screening nog niet zo groot is, kan de enorme klinische betekenis van de verkregen genetische informatie nauwelijks overschat worden. Meest voor de hand liggend is dat bij een verhoogd genetisch risico de behandelbare risicofactoren (roken, hoog cholesterol, hoge bloeddruk, overgewicht, inactiviteit) beter en krachtiger aangepakt moeten worden.  

Bij een verhoogd risico op aderverkalking is het van groot belang actief op zoek te gaan naar daadwerkelijke uitingen van de ziekte. Hiertoe wordt veelal een ECG gemaakt en een fietstest gedaan. Zonodig kan dit onderzoek worden uitgebreid met een nucleair onderzoek of een CT-scan van de kransslagaders.
Hoe eerder de ziekte wordt opgespoord, hoe eerder preventieve maatregelen kunnen worden genomen om verergering van de ziekte af te remmen. Vanaf nu is volksziekte nummer 1 vroegtijdig op te sporen en in dat stadium nog uitstekend behandelbaar.

Elke uitslag wordt nauwkeurig doorgenomen met de cardioloog zodat u precies weet wat alles inhoud en wat u eventueel kunt doen mocht er een verhoogd risico bij u zijn gevonden. Alle gegevens,  inclusief bijbehorende adviezen, krijgt u op schrift mee naar huis.

Dr. H.J.M. Braat                                                                               Dr. H.F. Baars
Cardioloog                                                                                      Genetisch Cardioloog

Tel: 0034 619 220 185

Email: info@cardiototal.com