Cardioloog
 Dr. H.J.M. Braat
www.hospitalclinicabenidorm.com
medische luchtbrug
hart revalidatie
www.clinicaasistel.com
 
Nederlands Español English Deutsch
  Hart problemen en hart revalidatie

  www.medifitreha.com

vorige pagina

Hartrevalidatie maakt een essentieel onderdeel uit van de behandeling van bepaalde hartziekten en of ingrepen die aan het hart zijn gedaan. Meest voorkomende redenen voor het doorlopen van het hartrevalidatie programma zijn; het doormaken van een hartinfarct of ondergaan van een dotterbehandeling of bypass operatie. Daarnaast is het ook bijzonder dankbaar voor mensen die een inwendige defibrillator (AICD) hebben gekregen. Een steeds groter wordende groep zijn de zogenaamde hartfalers.

Het hoofd- en einddoel van elke behandeling moet altijd zijn; zo goed en volledig herstel als mogelijk is, zo ook van dit hartrevalidatie programma. Dit betreft zowel het fysieke als het mentale aspect.

Adequate nazorg voor hartpatiënten betekent vaak het verschil tussen volledig of onvolledig herstel. Hartziekten bij uitstek hebben vaak een enorme impact op het hele gezin, in het hartrevalidatie programma wordt de partner (evt. gezin) dan ook actief betrokken bij het herstel.

Dit hartrevalidatie programma, conform de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging Voor Cardiologie en de Nederlandse Hartstichting, is gemaakt voor specifieke patiënten groepen met specifieke aandoeningen.
De behandel doelen van het hartrevalidatie programma zijn voor alle patiënten meer of minder gelijk aan elkaar, maar de accenten kunnen wezenlijk verschillen.

Iemand die een groot hartinfarct heeft gehad zal meer tijd nodig hebben om fysiek te herstellen en te leren omgaan met beperkte inspanningsvermogens dan iemand die een electieve / geplande dotterbehandeling heeft ondergaan. Daarnaast moet ook het mentale aspect van een hartinfarct niet worden onderschat. Een andere taak van het hartrevalidatie programma is dus bijvoorbeeld het opsporen en eventueel behandelen van depressies.

Voorlichting en educatie en het beantwoorden van vragen over hart,-en-vaatziekten zijn van het allergrootste belang om onnodige ziekenhuisopnames en medisch specialisten bezoeken te vermijden. Patiënten die een goed hartrevalidatie programma hebben afgerond hebben een aanzienlijke verbetering van kwaliteit van leven bereikt. Uit diverse studies is inmiddels ook bekend dat mensen na een adequate hart revalidatie minder vaak (30%) komen te overlijden dan mensen die niet de kans hebben een dergelijk programma te kunnen volgen.

Contact met lotgenoten, het uitwisselen van ervaringen en het gezamenlijk herstellen vormt een belangrijk onderdeel. Zo vindt de medische voorlichting plaats voor alle patiënten, samen met hun partners, die op dat moment bezig zijn en zijn de trainingen grotendeels in groepsverband waarbij de partner desgewenst aanwezig kan zijn.

Al deze zaken die in het dagelijks leven zo belangrijk zijn voor hartpatiënten en hun naasten komen aan bod in dit hartrevalidatie programma.